Vitajte na oficiálnej stránke,
SLOVAN - Národný snem jednoty
Image
Kto sme

SLOVAN - Národný snem jednoty
(ďalej SLOVAN - NsJ) je projekt budúceho ľudového hnutia občanov, záujmových a spoločenských organizácií a hnutí Slovenskej republiky, ktorí sa v ňom združujú v záujme dosiahnutia obnovy a trvalého udržania dôstojného života všetkých jej občanov prostredníctvom nekompromisného dosadenia záujmov štátu na prvé miesto v prioritách, bez rozkrádania spoločného majetku všetkých občanov štátu a tiež obrany a ochrany Slovenskej republiky pred súčasnými hrozbami a zhubnými vplyvmi, ktoré prináša globalizácia a nové nebezpečné ideológie spojené prevažne s liberalizmom, hlavne pred LGBTI agendou, tzv.rodovou agendou a riadenou migráciou. SLOVAN - NsJ sa usiluje o presadzovanie tradičných hodnôt, ako je zachovanie slovanského charakteru štátu, ako je ochrana rodiny, presadzovanie národného povedomia a vzbudzovanie hrdosti na štát, národ a jeho dejiny.

Pre SLOVAN - NsJ je posvätný život každého občana štátu, nedotknuteľnosti hraníc Slovenskej republiky, zvrchovanosť a suverenita Slovenskej repub- liky v maximálnej možnej miere, právo rodičov na výchovu svojich detí, nedotknuteľnosť politického a slovanského presvedčenia každého jednotlivca, bezvýhradná názorová sloboda slova bežných občanov.

Hnutie je otvorené pre spoluprácu a spoločný postup na medzinárodnej úrovni a Slovanských národov, všetkým subjektom, ktoré neodporujú zameraniu SLOVAN - NsJ a jeho cieľom.

Úlohou Slovana je založenie ľudových snemov na národnej, krajskej a okresnej úrovni. Vytvorenie ľudovej vlády, ľudového zhromaždenia a podieľať sa na na vytvorení ľudového prezidenta Slovenskej republiky.
Hlavné priority nášho hnutia

 • Sme proti agende LGBTI...
 • Sloboda vierovyznania...
 • DÔSTOJNÁ ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ a podpora mladých rodín, bytová otázka mladých rodín, plná zamestnanosť...
 • POĽNOHOSPODÁRSKA KRAJINA, podpora štátneho poľnohospodárstva a 100% po- travinová sebestačnosť, stromy-poklad...
 • SUVERÉNNE ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO, priateľ aj s Ruskom, bez diktátu zvonku...
 • Odmietame zotročovanie Slovanských národov
 • Podpora spolupráce na najvyššej úrovni s Ruskou federáciou
 • V školách budeme presadzovať úctu k národnej hrdosti
 • Odmietame globalizáciu
 • Spolupráca a spájanie národných, vlasteneckých a sociálnych ľudových hnutí a občianských združení
 • Podporíme sociálnu a právnu spravodlivosť
 • Budeme spolupracovať s Odborovými zväzmi - ochrana robotníkov
 • Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Podpora priamej demokracie pri referende

Kontakt

Slovan - Národný snem jednoty o.z.
Liešťany 468, 972 27 (okres Prievidza)

Telefón: +421 911 417 759
E-mail: slovan@snsj.sk

FB skupiny